Bazơ

Đồng(I) hydroxit
Wiki

Đồng(I) hydroxit

Đồng(I) hydroxit Tên khác Đồng hydroxitĐồng monohydroxitCuprơ hydroxitCuprum(I) hydroxitCuprum hydroxitCuprum monohydroxit Nhận dạng Số CAS 19650-79-4 PubChem 9855444 Ảnh Jmol-3D…
Xà phòng hóa
Wiki

Xà phòng hóa

Xà phòng hóa triglyceride bằng natri hiđrôxit. Xà phòng hóa là quá trình thủy phân este trong môi trường kiềm,…
Axit và bazơ Lewis
Wiki

Axit và bazơ Lewis

Trong hóa học, một axit Lewis là bất kỳ axit nào mà có thể nhận một cặp điện tử và…
Stronti hydroxit
Wiki

Stronti hydroxit

Strontium hydroxide Nhận dạng Số CAS 18480-07-4 PubChem 87672 Số EINECS 242-367-1 ChEBI 35105 Ảnh Jmol-3D ảnh SMILES đầy đủ…
Back to top button