Cơ học thống kê

Thuyết nguyên tử
Wiki

Thuyết nguyên tử

Mô hình lý thuyết của nguyên tử hiện tại gồm một nhân đặc bao quanh bởi một “đám mây” xác…
Chuyển động Brown
Wiki

Chuyển động Brown

Mặc dù chuyển động trộn lẫn của các hạt bụi được gây ra chủ yếu bởi dòng không khí, sự…
Nội năng
Wiki

Nội năng

Nội năng Ký hiệu thường gặp p Đơn vị SI J Trong hệ SI m2*kg/s2 Liên hệ với các đại…
Vật lý thống kê
Wiki

Vật lý thống kê

Vật lý thống kê là một ngành trong vật lý học, áp dụng các phương pháp thống kê để giải…
Thống kê Bose–Einstein
Wiki

Thống kê Bose–Einstein

Thống kê Bose–Einstein là lý thuyết thống kê miêu tả hệ lượng tử trong đó không giới hạn số các…
Back to top button