Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Nguyễn Tạo
Wiki

Nguyễn Tạo

“Nguyễn Tạo” đổi hướng tới đây. Đối với các định nghĩa khác, xem Nguyễn Tạo (định hướng). Nguyễn Tạo Thứ…
Nguyễn Văn Trình (chính khách)
Wiki

Nguyễn Văn Trình (chính khách)

Đối với các định nghĩa khác, xem Nguyễn Văn Trình (định hướng). Nguyễn Văn Trình Chức vụ Chủ tịch Ủy…
Lưu Bình Nhưỡng
Wiki

Lưu Bình Nhưỡng

Lưu Bình Nhưỡng Chức vụ Phó trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội Việt Nam Nhiệm kỳ 18 tháng 7 năm…
Ngô Đông Hải
Wiki

Ngô Đông Hải

Ngô Đông Hải Chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Nhiệm kỳ 1 tháng 6 năm 2020 – nay&00000000000000010000001 năm, &000000000000005500000055…
Lê Quang Hùng
Wiki

Lê Quang Hùng

Lê Quang Hùng Chức vụ Thứ trưởng Bộ Xây dựng Việt Nam Nhiệm kỳ 16 tháng 8 năm 2014 – nay&00000000000000060000006 năm,…
Lê Quang Tiến
Wiki

Lê Quang Tiến

Lê Quang Tiến Chức vụ Phó Viện trưởng phụ trách Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nhiệm kỳ…
Nguyễn Văn Minh (kiểm sát viên)
Wiki

Nguyễn Văn Minh (kiểm sát viên)

Đối với các định nghĩa khác, xem Nguyễn Văn Minh (định hướng). Nguyễn Văn Minh Chức vụ Viện trưởng Viện…
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Wiki

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam…
Hồ Văn Niên
Wiki

Hồ Văn Niên

Hồ Văn Niên Chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Nhiệm kỳ 2 tháng 6 năm 2020 – nay&00000000000000010000001 năm, &000000000000005300000053…
Nguyễn Đình Xứng
Wiki

Nguyễn Đình Xứng

Nguyễn Đình Xứng Tập tin:Nguyen dinh xung.jpeg Chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Nhiệm kỳ…
Back to top button