Huân chương Hồ Chí Minh

Nguyễn Tạo
Wiki

Nguyễn Tạo

“Nguyễn Tạo” đổi hướng tới đây. Đối với các định nghĩa khác, xem Nguyễn Tạo (định hướng). Nguyễn Tạo Thứ…
Ung Văn Khiêm
Wiki

Ung Văn Khiêm

Ung Văn Khiêm Chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nhiệm kỳ 30 tháng 4 năm 1963 – 1971 Tiền nhiệm Phan…
Song Hào
Wiki

Song Hào

Song Hào Chức vụ Chủ tịch lâm thời Hội Cựu chiến binh Việt Nam Nhiệm kỳ 4 tháng 2 năm…
Đồng Văn Cống
Wiki

Đồng Văn Cống

Đối với các định nghĩa khác, xem Đồng Văn Cống (định hướng). Đồng Văn CốngBảy Cống Chức vụ Phó Tổng…
Phạm Tuân
Wiki

Phạm Tuân

Phạm Tuân Trung tướng Phạm Tuân Không quân Nhân dân Việt Nam / Phi hành gia Nghiên cứu Intercosmos Quốc…
Phan Kế Toại
Wiki

Phan Kế Toại

Phan Kế Toại Chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ Nhiệm kỳ 20 tháng 9 năm 1955 – 6 tháng 6 năm…
Nguyễn Xiển
Wiki

Nguyễn Xiển

Nguyễn Xiển Chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nhiệm kỳ 15 tháng 7 năm 1960 – 19 tháng 4…
Hoàng Minh Giám
Wiki

Hoàng Minh Giám

Về nhà văn cùng tên, xem Chu Thiên Hoàng Minh Giám Chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của…
Nguyễn Sơn
Wiki

Nguyễn Sơn

Đối với các định nghĩa khác, xem Nguyễn Sơn (định hướng). Nguyễn Sơn Lưỡng quốc tướng quân Nguyễn Sơn Tiểu…
Mai Thúc Lân
Wiki

Mai Thúc Lân

Mai Thúc Lân (6 tháng 1 năm 1935 – 29 tháng 10 năm 2014) là một chính khách Việt Nam.…
Back to top button