Khái niệm vật lý

Lực pháp tuyến
Wiki

Lực pháp tuyến

Trong cơ học, lực ma sát tỷ lệ thuận với lực ép bề mặt. Lực mà ảnh hưởng tới lực…
Công suất
Wiki

Công suất

Công suất P (từ tiếng Latinh Potestas) là một đại lượng cho biết công được thực hiện ΔW hay năng…
Trạng thái dừng
Wiki

Trạng thái dừng

Trạng thái dừng là trạng thái lượng tử thuần nhất của hệ với tất cả các quan sát là độc…
Hiện tượng cảm ứng điện từ
Wiki

Hiện tượng cảm ứng điện từ

Hiện tượng cảm ứng điện từ là hiện tượng hình thành một suất điện động (điện áp) trên một vật…
Entropy
Wiki

Entropy

Với entropy trong lý thuyết thông tin, xem entropy thông tin. Kết hợp của cả hai, xem Entropy trong nhiệt…
Không gian Hilbert
Wiki

Không gian Hilbert

Trong toán học, không gian Hilbert (Hilbert Space) là một dạng tổng quát hóa của không gian Euclid mà không…
Tuyến tính
Wiki

Tuyến tính

Trong cách sử dụng thông thường, tuyến tính được dùng để nói lên một mối quan hệ toán học hoặc…
Phương trình Navier-Stokes
Wiki

Phương trình Navier-Stokes

Cơ học môi trường liên tục Nguyên lý Bernoulli Định luật Bảo toàn khối lượngBảo toàn động lượngBảo toàn năng…
Phương trình Maxwell
Wiki

Phương trình Maxwell

James Clerk Maxwell Các phương trình Maxwell bao gồm bốn phương trình, đề ra bởi James Clerk Maxwell, dùng để…
Thuyết tương đối hẹp
Wiki

Thuyết tương đối hẹp

Trong vật lý học, thuyết tương đối hẹp (SR, hay còn gọi là thuyết tương đối đặc biệt hoặc STR)…
Back to top button