Người Phúc Kiến

Trần Vĩnh Hoa
Wiki

Trần Vĩnh Hoa

Trần Vĩnh Hoa (giản thể: 陈永华; phồn thể: 陳永華, 1634 – 1680), tự Phục Phủ, tương truyền còn có tên…
Lâm Tắc Từ
Wiki

Lâm Tắc Từ

Lâm Tắc Từ Bức họa của Lâm Tắc Từ (năm 1843) Tổng đốc Vân Quý Tiền nhiệm Li Xingyuan (Li Hsing-yüan)…
Lý Cương
Wiki

Lý Cương

Hình vẽ Lý Cương trong “Tiếu đường trúc hoạ truyện” (晩笑堂竹荘畫傳) năm 1921 Lý Cương (giản thể: 李纲; phồn thể:…
Du Đại Du
Wiki

Du Đại Du

Du Đại Du (chữ Hán: 俞大猷, 1503 – 1580), tự Chí Phụ, tự khác Tốn Nghiêu, hiệu Hư Giang, hộ…
Tiêu Đỉnh
Wiki

Tiêu Đỉnh

Tiêu Đỉnh萧鼎 Sinh Trương Tiễn (张戬)26 tháng 12, 1976 (44 tuổi)Phúc Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc Công việc tiểu thuyết gia…
Trần Đô Linh
Wiki

Trần Đô Linh

Trần Đô Linh (陈都灵) Trần Đô Linh vào năm 2018 Sinh 18 tháng 10, 1993 (27 tuổi)Phúc Kiến, Hạ Môn,  Trung…
Liễu Vĩnh
Wiki

Liễu Vĩnh

Liễu Vĩnh (chữ Hán: 柳永, 1004-1054) , trước có tên là Tam Biến , tự: Kỳ Khanh; là quan nhà…
Vương Nguyên (nhà Minh, tiến sĩ thời Vĩnh Lạc)
Wiki

Vương Nguyên (nhà Minh, tiến sĩ thời Vĩnh Lạc)

Vương Nguyên (chữ Hán: 王源 hay 原 , ? – ?), tự Khải Trạch, người Long Nham, Phúc Kiến, quan viên nhà…
Trần Ý Hàm (diễn viên, sinh 1997)
Wiki

Trần Ý Hàm (diễn viên, sinh 1997)

Trần Ý Hàm 陈意涵 Sinh 17 tháng 10, 1997 (23 tuổi)Phúc Kiến, Trung Quốc Quốc tịch  Trung Quốc Tên khác Tiểu…
Tô Giam
Wiki

Tô Giam

Tô Giam (chữ Hán: 蘇緘, ? – 1076), tên tự là Tuyên Phủ, là quan viên, tướng lãnh nhà Bắc Tống…
Back to top button