Phát minh của Ấn Độ

Shisha
Wiki

Shisha

Đối với các định nghĩa khác, xem Shisha (định hướng). Một shisha của Ai Cập với một cái chụp phía…
Cờ vua
Wiki

Cờ vua

Cờ vua Một bàn cờ vua lúc mới bắt đầu với 16 tốt, 4 mã, 4 tượng, 4 xe, 2…
Phù đồ
Wiki

Phù đồ

Về kiểu pháo tự hành cùng tên của Đức Quốc xã, xin xem Stupa (pháo tự hành). Shwedagon tại Yangon,…
0 (số)
Wiki

0 (số)

“Không” đổi hướng tới đây. Đối với các định nghĩa khác, xem Không (định hướng). 0 Số đếm 0 Bình…
Mực Tàu
Wiki

Mực Tàu

Viết thư pháp mực tàu trên giấy dó. Mực Tàu (hay mực tầu) là một loại mực màu đen đã…
Ô (vật dụng)
Wiki

Ô (vật dụng)

Đối với các định nghĩa khác, xem Ô (định hướng). Một chiếc ô Che ô tránh mưa Ô hay dù…
Thống kê Bose–Einstein
Wiki

Thống kê Bose–Einstein

Thống kê Bose–Einstein là lý thuyết thống kê miêu tả hệ lượng tử trong đó không giới hạn số các…
Back to top button