Phường thuộc Quận 1

Nguyễn Cư Trinh (phường)
Wiki

Nguyễn Cư Trinh (phường)

Đối với nhân vật lịch sử cùng tên, xem Nguyễn Cư Trinh. Phường Hành chính Vùng Đông Nam Bộ Thành…
Bến Nghé (phường)
Wiki

Bến Nghé (phường)

Đối với các định nghĩa khác, xem Bến Nghé. Phường Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn Hành chính Vùng Đông…
Cầu Kho
Wiki

Cầu Kho

Phường Dốc cầu Nguyễn Văn Cừ Hành chính Vùng Đông Nam Bộ Thành phố Thành phố Hồ Chí Minh Quận…
Đa Kao
Wiki

Đa Kao

Phường Chùa Ngọc Hoàng Hành chính Vùng Đông Nam Bộ Thành phố Thành phố Hồ Chí Minh Quận Quận 1…
Cô Giang (phường)
Wiki

Cô Giang (phường)

Đối với nhân vật lịch sử cùng tên, xem Cô Giang. Phường Hành chính Vùng Đông Nam Bộ Thành phố…
Nguyễn Thái Bình (phường)
Wiki

Nguyễn Thái Bình (phường)

Đối với các định nghĩa khác, xem Nguyễn Thái Bình (định hướng). Phường Hành chính Vùng Đông Nam Bộ Thành…
Cầu Ông Lãnh (phường)
Wiki

Cầu Ông Lãnh (phường)

Đối với cây cầu cùng tên, xem Cầu Ông Lãnh. Phường Đường Nguyễn Thái Học trên địa bàn phường Cầu…
Back to top button