Sơ thảo vật lý

Lực bảo toàn
Wiki

Lực bảo toàn

Lực bảo toàn hay còn gọi là lực thế là các loại lực khi tác động lên một vật sinh…
Quá trình đẳng áp
Wiki

Quá trình đẳng áp

Quá trình đẳng áp (tên tiếng Anh là isobaric process) là 1 quá trình nhiệt động lực học trong đó…
Quá khứ
Wiki

Quá khứ

Quá khứ là một thuật ngữ thường dùng để chỉ tất cả các sự kiện xảy ra trước một mốc…
Cao độ
Wiki

Cao độ

Bài này viết về khoảng cách thẳng đứng trong không gian. Đối với âm nhạc, xem cao độ (âm nhạc).…
Peter Higgs
Wiki

Peter Higgs

Bài/đoạn dưới đây được dịch bởi một người không có chuyên môn trong lĩnh vực này.Xin hãy cẩn thận khi…
Âm học
Wiki

Âm học

Âm học là một nhánh của vật lý học, nghiên cứu về sự lan truyền của sóng âm thanh trong…
Đường dòng
Wiki

Đường dòng

Trong cơ học chất lưu, đường dòng của một dòng chất lưu là các đường cong sao cho mỗi phần…
Cơ học kết cấu
Wiki

Cơ học kết cấu

Cơ học kết cấu là một bộ môn khoa học kĩ thuật nghiên cứu về ứng xử cơ học của…
Điện tích
Wiki

Điện tích

Hương trong vật lý hạt Số lượng tử hương: Số Baryon: B Số Lepton: L Strangeness: S Charm: C Bottomness:…
Vật lý hiện đại
Wiki

Vật lý hiện đại

Vật lý cổ điển nghiên cứu các hiện tượng trong đời sống hàng ngày: vận tốc nhỏ hơn rất nhiều…
Back to top button