Thành viên Hội đồng Cơ mật của Vương quốc Anh

George V
Wiki

George V

Đối với các định nghĩa khác, xem George V (định hướng). George V Chân dung ngày đăng quang bởi Sir…
Back to top button