Trận đánh liên quan tới Đức

Trận Sedan (1940)
Wiki

Trận Sedan (1940)

Đối với các định nghĩa khác, xem Trận Sedan. Trận Sedan Một phần của Trận chiến nước Pháp trên Mặt…
Trận Ardennes (Thế chiến thứ hai)
Wiki

Trận Ardennes (Thế chiến thứ hai)

Đối với các định nghĩa khác, xem Trận Ardennes. Trận Ardennes Một phần của Mặt trận phía Tây trong Chiến…
Chiến dịch Market Garden
Wiki

Chiến dịch Market Garden

Chiến dịch Market Garden Một phần của Mặt trận phía Tây trong Chiến tranh thế giới thứ hai Lính dù…
Trận sông Somme lần thứ hai
Wiki

Trận sông Somme lần thứ hai

Đối với các định nghĩa khác, xem Trận Somme. Trận sông Somme lần thứ hai là trận đánh diễn ra…
Trận Prokhorovka
Wiki

Trận Prokhorovka

Trận Prokhorovka Một phần của Trận Vòng cung Kursk trongChiến tranh thế giới thứ hai Xe tăng Đức bị bắn…
Trận Verdun (1917)
Wiki

Trận Verdun (1917)

Trận chiến Verdun (1917) Một phần của Mặt trận phía tây trong Chiến tranh thế giới thứ nhất Thời gian…
Trận Somme (1916)
Wiki

Trận Somme (1916)

Đối với các định nghĩa khác, xem Trận Somme. Trận Somme Một phần của Mặt trận phía Tây trong Chiến…
Trận Stalingrad
Wiki

Trận Stalingrad

Trận Stalingrad Một phần của Chiến tranh Xô-Đức trong Chiến tranh thế giới thứ hai Ngọn lửa vĩnh cửu, biểu…
Back to top button