Việc làm

Việc làm
Wiki

Việc làm

Việc làm (tiếng Anh: job) hay công việc là một hoạt động được thường xuyên thực hiện để đổi lấy…
Hướng nghiệp
Wiki

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp là các hoạt động nhằm hỗ trợ mọi cá nhân chọn lựa và phát triển chuyên môn nghề…
Nhân viên cổ cồn trắng
Wiki

Nhân viên cổ cồn trắng

Nhân viên cổ cồn trắng là một khái niệm được hình thành từ thời Pháp thuộc. Ở thời kỳ này…
Lý lịch trích ngang
Wiki

Lý lịch trích ngang

Một bản lý lịch trích ngang của một sinh viên cao đẳng (trình bày bằng tiếng Anh) Lý lịch trích…
Đơn xin việc
Wiki

Đơn xin việc

Đơn xin việc là một loại giấy tờ thường được đính kèm trong bộ hồ sơ xin việc dành cho…
Hồ sơ ứng tuyển
Wiki

Hồ sơ ứng tuyển

Hồ sơ ứng tuyển (còn có tên thông dụng trong ngôn ngữ phương Tây là résumé, Curriculum Vitae hay CV)…
Back to top button