Vua của nước Anh thống nhất

George III của Liên hiệp Anh và Ireland
Wiki

George III của Liên hiệp Anh và Ireland

“George III” đổi hướng tới đây. Đối với các định nghĩa khác, xem George III (định hướng). George IIIGeorge William…
George V
Wiki

George V

Đối với các định nghĩa khác, xem George V (định hướng). George V Chân dung ngày đăng quang bởi Sir…
Back to top button